Daily Hukamnama

Hukamnama from Sri Darbar Sahib, Sri Amritsar
June 05, 2023
ਅੰਗ: 719
ਬੈਰਾੜੀ​ਮਹਲਾ​੪​॥
ਹਰਿ​ਜਨੁ​ਰਾਮ​ਨਾਮ​ਗੁਨ​ਗਾਵੈ​॥ ਜੇ​ਕੋਈ​ਨਿੰਦ​ਕਰੇ​ਹਰਿ​ਜਨ​ਕੀ​ਅਪੁਨਾ​ਗੁਨੁ​ਨ​ਗਵਾਵੈ​॥੧॥​ਰਹਾਉ​॥ ਜੋ​ਕਿਛੁ​ਕਰੇ​ਸੁ​ਆਪੇ​ਸੁਆਮੀ​ਹਰਿ​ਆਪੇ​ਕਾਰ​ਕਮਾਵੈ​॥ ਹਰਿ​ਆਪੇ​ਹੀ​ਮਤਿ​ਦੇਵੈ​ਸੁਆਮੀ​ਹਰਿ​ਆਪੇ​ਬੋਲਿ​ਬੁਲਾਵੈ​॥੧॥ ਹਰਿ​ਆਪੇ​ਪੰਚ​ਤਤੁ​ਬਿਸਥਾਰਾ​ਵਿਚਿ​ਧਾਤੂ​ਪੰਚ​ਆਪਿ​ਪਾਵੈ​॥ ਜਨ​ਨਾਨਕ​ਸਤਿਗੁਰੁ​ਮੇਲੇ​ਆਪੇ​ਹਰਿ​ਆਪੇ​ਝਗਰੁ​ਚੁਕਾਵੈ​॥੨॥੩॥

This site and organization has allegiance to Sri Akal Takht Sahib.